Hvem er vi

Omsorg akutten er et rekruttering- og bemanningsbyrå med ekspertise innen BPA, barnevern og helse- og omsorgssektoren. I Omsorg akutten tror vi på at alle mennesker er født med potensiale for vekst og utvikling. Vi tror på alles rett og behov for aksept, medvirkning og positiv samhandling i relasjon med andre mennesker.
Omsorg akutten har som mål å være stolte av det vi gjør, og dette speiles igjennom våre ansatte og samarbeidspartnere. Ikke minst så gjelder det ansvaret vi tar på oss for å sikre god tjenesteleveranse til mennesker i en sårbar livssituasjon.
Omsorg akutten har som mål å formidle, gjennomgående gode holdninger for brukere, for ansatte og som organisasjon. Omsorg akutten skal være et forbilde på miljøbevissthet, på medvirkning og på arbeidsmiljø.

Mohammad Mohsin som er daglig leder i selskapet, er en motivert og positiv faglært barne- og ungdomsarbeider med engasjement for faget. Barn- og unge er et viktig segment, og jeg ønsker å kunne utgjøre positive forskjeller samt bidra til utvikling hos de som trenger det mest. Basert på læretid og fagbrev, relevante kurs og praktisk erfaring, har jeg opparbeidet meg mye kunnskap, god erfaring samt fått et bredt perspektiv på fagområdet.

Den driftes også av Insaf Yahya Ali som er utdannet som barnevernspedagog og har en mange års erfaring på felt og som saksbehandler i barnevernet både i Norge og Sverige. Hun har arbeidet med integrering av flyktninger i egen bolig samt oppfølgning som en del av etterverntiltak. Som saksbehandler har hun en bred erfaring med utsatte barn og unge. I Sverige arbeidet hun en hel del med målgruppen unge brukere med rusproblematikk, adferdsvansker og psykisk uhelse i påfølge av omsorgssvikt. Hun har også arbeidet med barn med ulike tiltaksbehov samt oppfølgning, ledet samrådsmøter med ulike profesjoner, samt holdt i familierådsmøter der brukermedvirkning har vært i sentrum.

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no