Bemanning

Har du behov for å leie kvalifisert personell?
Vi leier ut miljøterapeuter, sosionomer, pedagoger, barnevernspedagoger, miljøarbeidere, vernepleiere og helsepersonell til korte og lange oppdrag i hele Norge. Gjennom at våre internt ansatte har fagkompetanse og personlig erfaring fra at et vidt spekter innen barnevern, helse- og omsorgsektoren forstår vi ansvaret vi har, og har kunnskap om de krav og forventinger som er forventet av våre ansatte. Vår visjon er å forsyne våre samarbeidspartnere med skreddersydd kompetanse og kvalitet. Vi har til enhver tid god tilgang på erfarne konsulenter med faglige spisskompetanse, og leverer derfor kvalifisert arbeidskraft på kort varsel. Omsorg akutten er opptatt av lovverk, arbeidsavtaler med forutsigbarhet og at ansatte skal føle seg sett. Ved å være en kunde en ansatt hos oss er du viktig da vi sammen kan bidra til faglige kompetente arbeidsplassen.

Er det behov med bemannning?
Omsorg akutten bistår med den arbeidskraften du mangler. Ved at vi har en stor portefølje kan du få den kompetansen til rett tid, sted og når du trenger det. Når du benytter deg av Omsorg akutten vil vi være arbeidsgiver, vi har det formelle ansvaret for den ansatte og er medarbeiderens nærmeste leder. Vi vil da ha alt ansvar i hele rekrutteringsprosessen, i forhold til oppfølgning av den ansatte og alle formaliteter vil da gå gjennom oss. Vårt mål er å kunne bidra der det er behov, frigjøre din tid i en travel hverdag og ha ansatte som styrker kompetansen på arbeidsplassen din.

Omsorg Akuttens ansatte kan bli dine faste ansatte?
Vi er effektive og raske, en ikke minst er vi opptatt av mennesket som er ansatt via oss. I vår portefølje er det ansatte som ønsker å arbeide 100% stilling gjennom oss, ansatte som arbeider i perioder og ansatte som arbeider ved siden av studier eller annen jobb. Omsorg akutten er en arbeidsgiver som ønsker å bidra til at ansatte for forutsigbare arbeidsdager og faste stillinger. En ansatt kan være fast ansatt hos oss, men hvis du som arbeidsgiver ønsker å ansette en av våre ansatte legger vi alt til rette for det.

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no