Rekruttering

Hvordan jobber vi?
Definisjon av oppdraget og kundens behov: vi vil sammen med vår oppdragsgiver utforme en jobbanalyse og utvikle en kravspesifikasjon i forhold til den ønskende rette kandidaten. Deretter planlegger vi prosessen videre og utlyser stillingene i de kanalene som tiltrekker seg de riktige kandidatene.

Valg av kandidater og hånderting av kandidater:
vi har stort nettverk og vi kjenner det norske markedet innen helse- og omsorgsektoren og barnevern. Vi har god innsikt i hva som kreves hvis en skal arbeide innen helse og omsorg/Barnevern. Vi bruker aktivt Linkdin, Facebook, og andre sosiale medier for å nå ut til de rette kandidatene. Respekt for kandidater og oppdragsgivere er essensielt i vår arbeidsform. Vi jobber som en forlenget arm til våre oppdragsgivere og ønsker kun det beste for oppdragsgiveren og for kandidaten. Dialog og tilbakemeldinger vil skje fortløpende. Åpenhet til kunder og kandidater er viktig i vår arbeidsform.

Utvalg og referansesjekk:
Vi er grundige i vår utvelgelse av en kandidat. Intervjuer og referansesjekk er en naturlig del av vår prosess. Hvis ønskelig benytter vi sertifisert testverktøy der personlighets tester, ferdighet og evnetester blir benyttet.

Presentasjon av kandidater og oppdragsgiver:
Ut ifra kravspesifikasjon vil vi gå gjennom kandidatens CV, intervjuer og grundig bakgrunnssjekk kunne presentere en eller flere ønskende kandidater for kunden.

Oppfølgning etter ansettelse:
Vi er opptatt av den ansatte og kunden – vi vil derfor alltid være tilgjengelig for både oppdragsgiver og kandidaten etter at rekrutteringsprosessen er ferdig.

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no