Fosterhjem

Alle sider rundt saksbehandling og oppfølgning av en fosterhjemplassering kan følges opp over korte eller lengre tid innen rammene myndighetene gir private aktører adgang til i fosterhjemarbeid.

Omsorg akutten konsulent kan:
- Bistå i saksbehandlingsoppgavene knyttet til fosterhjemsplasseringen
- Bistå i tilsyn og fosterhjembesøk
- Bistå i fosterhjemgodkjenninger

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no