Fylkesnemndsaker – tilstedeværende vitne

Mange av Omsorg akuttens konsulenter har erfaring fra fylkesnemndssaker. De kan bistå med saksfremlegg og tilhørende oppfølgning innenfor de rammer som myndighetene gir adgang til.

Våre konsulenter kan:
- Skrive og ferdigstille rapporter og/eller saksfremlegg på bakgrunn av sakens dokumentasjon
- Ivareta saksbehandlingsoppgaver, forarbeid/etterarbeid knyttet til saker i fylkesnemnda
- Bistå i klagesaker til fylkesnemnd og tingrett som tilstedeværende vitne

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no