Hjelpetiltak

Omsorg Akutten kan bistå i alle sider i saksbehandlingsoppgaver etter at vedtak om hjelpetiltak er fattet. Våre konsulenter kan bistå enten etter endt undersøkelse eller i løpet av tiltaket.
Bistå med å:
- Iverksette tiltak i familier
- Utarbeide tiltaksplaner
- Gjennomføre evalueringsmøter med familien
- Oppfølgning av familien
- Dokumentasjon av arbeidet

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no