SAKSBEHANDLING

Undersøkelser gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner og lovverk, og alle sider av saken blir ivaretatt ut ifra dennes utvikling og behov

Våre konsulenter er oppdaterte på faglige modeller og samtaleverktøy som til enhver tid benyttes i arbeidet med undersøkelse.

Kort oppsummert kan Omsorg Akutten garantere:
- Effektive konsulenter som kan barnevernstjenester fagsystemer
- Fleksible konsulenter som kan tilpasse arbeidsdagen
- Erfarne konsulenter som kan stille på kort varsel
- Faglig kompetente saksbehandlere for alle typer saker

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no