Omsorg Akutten


Vår arm,
    DIN trygghet

Vi følger tett opp gjennom hele samarbeidet, og bruker vår kompetanse for å tilpasse en så god løsning som mulig for deg.

Vakttelefon

+47 40 33 93 48

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, som har behov for hjelp i hverdagen.

Bemanning

Vi kan bistå bedrifter med miljøterapeuter, sosionomer, pedagoger, barnevernspedagoger, miljøarbeidere, vernepleiere og øvrig helsepersonell med tett oppfølgning

Rekruttering

Vårt oppdrag er å levere godt kvalifiserte kandidater til våre oppdragsgivere og sikre at rekrutteringsprosessen gjennomføres effektivt og med høy kvalitet. Trenger du hjelp med rekruttering?

Saksbehandling

Meget erfarne konsulenter som kan bistå i alle oppgaver knyttet til saksbehandling og oppgaver som hjemles i Lov om barnevernstjenester

Ta kontakt!

Har du en henvendelse?

Ring oss på 40 33 93 48

eller send oss en e-post til post@oabemanning.no